Kop
  toneelstuklinks

Untitled Document
  toneelstuk
Untitled Document

Oberon speelde 1976-1986

van
Onder regie van


april 1976

Passiespel

juli 1976
De huistiran

oktober 1976
Zoo-story

november 1976
De knecht van twee meesters
uit "De Cirkel" van 15-12-76
TONEELKRING OBERON VERRAST AANGENAAM MET
"DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS"
Maar toneelkring Oberon is overeind gebleven. De zware opdracht die de kring met dit stuk op zich heeft genomen, heeft zijn bekroning gevonden is een geslaagde opvoering. Het werd een aangename verrasing.
VOORBEREIDING NIET ZONDER MOEILIJKHEDEN
Vanzelfsprekend is aan deze uitvoering een zware voorbereiding voorafgegaan, die bovendien bemoeilijkt werd door het gedwongen herverdelen van de taken.
Zo trok de oorspronkelijke regisseur, Luc Meirte, zich terug; de regie werd toen in handen gegeven van Riet Waltens, met als assistent Marc Lissens. Vermits Luc Meirte regisseur èn acteur was, betekende dat meteen dat een vervanger als acteur moest gevonden worden.
Twee weken vóór speeldatum viel dan nog een acteur weg, zodat ook hier naar vervanging moest uitgekeken worden.
Dè sensatie kwam op de eerste voorstellingsavond zelf, toen een actrice ongesteld werd en van deelname diende af te zien. Gelukkig betrof het een kleinere rol (meid) en diende zij pas in het laatste bedrijf aan te treden, zodat de vervangster, Zulma Meersman, nog de tijd kreeg de rol in te studeren. Het feit dat deze dame in het verleden nog op de planken stond - zij is voor vele Temsenaren zeker geen onbekende - droeg ertoe bij dat zij haar rol uitstekend zou spelen.
Oberon had zelf de kostumes gemaakt voor deze opvoering. Nog een moeilijke opgave die de kring tot een goed einde heeft gebracht. De kledij was immers voortreffelijk, zowel historisch als estetisch verantwoord. Hetzelfde geldt voor het decor, de muziek (Vivaldi!) en de belichting.
OPVOERING
Zoals een slecht toneelstuk goed kan gemaakt worden door een intelligente regie en goed akteren, zo kan een goed stuk in waarde afnemen door zwakke regie en acting.
Bij "De knecht van twee meesters" vooral is dit van een niet te onderschatten belang: het stuk staat of valt grotendeels met de acteurs. Het feit dat het stuk bovendien wereldfaam geniet en daardoor hoge verwachtingen schept bij het publiek, maakt het er niet gemakkelijker om. Maar het jonge Oberon heeft het toch maar weten waar te maken.
Enkele begrijpelijke tekortkomingen niet te na gesproken, was het een uitstekende opvoering, die Oberon heeft gegeven in de nochtans moeilijke keuze van het stuk.
Het geheel "klikte" bij het publiek, dat geboeid en geamuseerd toekeek hoe Trufaldino Batocchio tot knecht van twee meestres werd, hoe hij zich telkens weer redde uit netelige situaties en hoe uiteindelijk alles netjes op een totale happy end uitdraaide.
MARC LISSENS, de knecht van twee meesters, bevestigde eens te meer wat we al lang van hem wisten: dat hij een voortreffelijk acteur is die alles heeft om te schitteren. 1976 is tevens een jubileumjaar voor hem want hij staat nu tien jaar op het toneel.
JOZEF VAN MELE is de revelatie geworden. Met zijn goed gekozen stemverandering, een oudemannetjesgang en een uitstekende interpretatie, liet hij de figuur van Pantalone volledig tot zijn recht komen. Een debuut om te onthouden.
Plaatsruimte belet ons elke acteur afzonderlijk te behandelen, maar wel kunnen we globaal stellen dat de acteurs en actrices alle eer halen van hun optreden.
Benevens de reeds vermelde acteurs, traden op: André Pauwels, Patricia Weemaes, Frank Waltens, Leen Bogaerts, Marc Hooftman, Riet Waltens, Guy De Pauw, Ronny Rombaut en Zulma Meersman.
REGISSEUSE
RIET WALTENS
Een speciaal woordje nog over regisseuse RIET WALTENS. Zij vervoegde Oberon in het voorjaar. Samen met Marc Lissens vormde zij toen de motor van de kring. Dat zij niet alleen organisatorisch maar ook als actrice actief werd, kon alleen maar toegejuicht worden.
Uiteindelijk is zij ook regisseuse geworden, en dan nog wel van het moeilijkste stuk dat Oberon tot dusver opvoerde.
Een liefhebbersgezelschap, pas 11 maanden oud, voert "De knecht van twee meesters" van Carlo Goldoni op. Op het eerste gezicht denk je aan een discrepantie. Want welke zuivere liefhebberskring, bovendien erg jong, durft het aan dit meesterwerk van de Commedia dell'arte op zijn programma te zetten? Het opvoeren ervan is immers een opgave die de meeste amateurgezelschappen door de knieën zou doen gaan.
Riet Waltens heeft de zeer zware opdracht succesvol uitgevoerd. Goede vondsten - die de figuren meer kleur bijzetten - verhoogden het komische en doorbraken het soms statische spel. Dat zij bovendien ook nog acteerde verhoogd alleen maar haar prestatie.
Gelukwensen ook naar hen die de technische omlijsting verzorgden: kostumering: ontwerp: Riet Waltens; uitvoering: Leen Bogaerts, Jeannine Vermeulen, Patricia Weemaes en riet Waltens; belichting: Marc Smet; muziek: Rony Meersman; decor: ontwerp: Marc Lissens, uitvoering: Marc Lissens en frank Waltens; backstage-assistente: Liliane De Schepper; rekwisieten: VVV, gemeentebestuur, Mechels Meubelhuis.
Met deze geslaagde opvoering schept Oberon nieuwe perspectieven voor de toekomst.
Oberons volgende aktiviteit wordt een nieuwe sketchenrevue op zaterdag 22 en zondag 23 januari in de gemeentelijke schouwburg onder de titel "Weet je nog die tijd van vroeger?"; regie: Marc Lissens en Guy De Pauw.
L.R.

januari 1977
Sketchrevue

april 1977
Passiespel

september 1977
La Locandiera

januari 1978
Groenten uit Balen

maart 1978
Passiespel

juli 1978
Dan liever betalen

oktober 1978
Spiegels

januari 1979
Ingebeelde zieke

april 1979
Gaskamer en geweten

oktober 1979
Valstrik voor een man alleen

maart 1980
Voorlopig vonnis

september 1980
quiz

december 1980
Schat ik ben er hoor

december 1984
Hé mag ik mijn echtgenote terug

maart 1985
Hier zijn we (debuut jeugd)
met: Witte roos van de prairie
regie: Zulma Meersman
en Ja schat...nee schat
regie: Mark Lissens

april 1985
Een beeld van een man

juni 1985
Jeugdtoneel 'Parcival'

december 1985
In de nacht van 16 januari

maart 1986
Passiespel
uit de krant:
Passieverhaal naar Temse
Temse- Wie tijdens het voorbije paasweekend naar de Christus-Koningkerk kwam om het 'lijden van Jezus Christus' mee te beleven werd aangenaam verrast. Twee keer stond toneelgroep Oberon daar op het altaarpodium met het passieverhaal naar een tekst en in regie van Mark Lissens. Het werd een massaspel waarin zorgvuldig aandacht was besteed aan kledij, belichting, muziek en rolverdeling. Tien jaar geleden werd dit lijdensverhaal nog opgevoerd in deze kerk; de uitvoering van toen was nauwelijks te vergelijken met deze. Vermoedelijk duurt het nu geen tien jaar vooraleer Oberon met dit bijbels verhaal in de belangstelling staat.

december 1986
Misdaad aan het meer


Speeldata:
 
 
bottom